Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Kieu Trung Son
  1
Sort by:

Book
Title:Sử thi Ê Đê hiện nay - Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng = The current Ede epic - The narrator and the performing art inheritance
Author:Kieu Trung Son
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 12.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564321
   

Book
Title:Hát ví đúm của người Mường ở Mường Bi (Tân Lạc - Hòa Bình)
Author:Kieu Trung Son
Publisher:Van Hoa Thong Tin
Price:USD 12.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045015162
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers