Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Nguyen Ngoc Thanh
  1
Sort by:

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 44.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561832
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc = Cultural characteristics of the Northwest
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 37.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561849
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 32.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561870
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 34.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561825
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 33.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561863
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 35.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561856
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561818
   

Book
Title:Văn hóa các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 87.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446542
   

Book
Title:Thơ ca dân gian người La Chí
Author:Nguyen Ngoc Th...
Publisher:Hoi Nha Van, Vietnam
Price:USD 15.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045371671
   

Book
Title:Văn hóa truyền thống dân tộc Tày ở Tuyên Quang
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446856
   

Book
Title:Tri thức dân gian của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 19.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446566
   

Book
Title:Người Dao Quần Chẹt ở miền núi và trung du Bắc Bộ
Author:Editor-in-chie...
Publisher:The Gioi,Hanoi
Price:USD 17.15 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047715602
   

Book
Title:Văn hóa truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang = Traditional Culture of the Ethnic Minority of THUY in Tuyen Quang Province
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Thoi Dai, Vietnam
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:978604870746
   

Book
Title:Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội các vùng biên giới Việt Nam
Author:Bui Xuan Dinh ...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi
Price:USD 15.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049024016
   

Book
Title:Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam (Quyển 1)
Author:Dang Thi Quang...
Publisher:Van Hoa Thong Tin
Price:USD 20.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045015018
   

Book
Title:Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam (Quyển 2)
Author:Dang Thi Quang...
Publisher:Van Hoa Thong Tin
Price:USD 21.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045015025
   

Book
Title:Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phiá bắc Việt Nam = Educational Policy's Issues in Vietnam North Mountainous Region
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 10.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 10.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers