Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Tran Thi An
  1
Sort by:

Book
Title:Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam (nghiên cứu và giới thiệu)
Author:Tran Thi An
Publisher:NXB Hoi Nha Van, Vietnam
Price:USD 48.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045395868
   

Book
Title:Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái = A Man and Nature in Vietnamese Prose after the Year of 1975 from an Ecological Criticism’s Perspective
Author:Tran Thi Anh N...
Publisher:Giao Duc Viet Nam
Price:USD 27.80 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786040094704
   

Book
Title:Đời sống kinh tế người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
Author:Dr. Tran Thi Anh Vu
Publisher:Van Hoa - Van Nghe
Price:USD 14.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046838357
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca trữ tình sinh hoạt (Quyển 1)
Author:Tran Thi An - ...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 21.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025051
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca trữ tình sinh hoạt (Quyển 2)
Author:Tran Thi An - ...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 26.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025068
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca lao động
Author:Tran Thi An - ...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 17.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025006
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca trữ tình sinh hoạt (Quyển 3)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 23.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025075
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca trữ tình sinh hoạt (Quyển 4)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025082
   

Book
Title:Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam - Dân ca trữ tình sinh hoạt (Quyển 5)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 27.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025099
   

Book
Title:Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam
Author:Tran Thi An
Publisher:Tran Thi An, Vietnam
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049024504
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyện cổ tích thần kỳ (Quyển 1) = Fairy Tales of Vietnam Ethnic Minorities. Magical Fairy Tales (Volume One)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Kho Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 27.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023521
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyện cổ tích thần kỳ (Quyển 2) = Fairy Tales of Vietnam Ethnic Minorities. Magical Fairy Tales (Volume Two)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Kho Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 36.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023538
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyện cổ tích thần kỳ (Quyển 3) = Fairy Tales of Vietnam Ethnic Minorities. Magical Fairy Tales (Volume Three)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Kho Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 23.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023545
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyện cổ tích thần kỳ (Quyển 4) = Fairy Tales of Vietnam Ethnic Minorities. Magical Fairy Tales (Volume Four)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Kho Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 26.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023552
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyện cổ tích thần kỳ (Quyển 5) = Fairy Tales of Vietnam Ethnic Minorities. Magical Fairy Tales (Volume Five)
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Kho Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 22.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023569
   

Book
Title:Truyền thuyết các dân tộc thiểu số Việt Nam
Author:Tran Thi An
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023712
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam. Truyện cổ tích loài vật
Author:Nguyen Thi Yen...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi
Price:USD 22.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023453
   

Book
Title:Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam. Truyện cổ tích sinh hoạt
Author:Nguyen Thi Yen...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi
Price:USD 25.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049023446
   

Book
Title:Tuc Ngu Cac Dan Toc Thieu So Viet Nam Quyen 2
Author:Tran Thi An
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 40.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9786049022135
   

Book
Title:Tuc Ngu Cac Dan Toc Thieu So Viet Nam (Quyen 3)
Author:Tran Thi An
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 35.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9786049022142
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers