Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Chinh Tri Quoc Gia Sự Thật, Vietnam
  1
Sort by:

Book
Title:Sự thay đổi thói quen của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Author:Nguyen Quang Khai
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740224
   

Book
Title:Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk
Author:Nguyen Thi Song Ha
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 36.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045741689
   

Book
Title:Lộ vòng cung Cần Thơ - Vành đai lửa
Author:Military Zone 9 Command
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 95.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045740163
   

Book
Title:Chùa Pháp Hoa với phong trào Phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1928-2018)
Author:Dinh Thu Xuan
Publisher:Chinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 56.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045743386
   

Book
Title:Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới
Author:Henry M. Paulson, JR.
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045737217
   

Book
Title:Công nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới
Author:Ass. Prof. Dr....
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su that, Vietnam
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736487
   

Book
Title:Phan Thanh Giản - Trăm năm nhìn lại
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 57.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047739097
   

Book
Title:Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 160.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736821
   

Book
Title:Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Author:Le Hoai Trung
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 17.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736920
   

Book
Title:Từ điển văn hóa lịch sử Việt Nam = Dictionary of Vietnamese Culture and History
Author:Prof. Nguyen N...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 106.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045733158
   

Book
Title:Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam (sách chuyên khảo)
Author:Assoc. Prof. D...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736234
   

Book
Title:Cải cách doanh nghiệp nhà nước Việt Nam sau 30 năm đổi mới: thực trạng và giải pháp (sách chuyên khảo)
Author:Prof. Nguyen Quang Thuan
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 27.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045736463
   

Book
Title:Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam
Author:Dr. Le Hai
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su that, Vietnam
Price:USD 12.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045726021
   

Book
Title:Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt
Author:Dr. Nguyen Thi...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 32.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045710937
   

Book
Title:Sự kiện tôn giáo
Author:Do Quang Hung
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 12.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045726693
   

Book
Title:Một số vấn đề về văn học hiện thực Việt Nam
Author:Pham Quang Long
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 22.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046260745
   

Book
Title:Phòng chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam hiện nay
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 12.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045728826
   

Book
Title:Các giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc Triều Hình Luật
Author:Dr. Luong Van Tuan
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 17.75 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9786045726983
   

Book
Title:Bắc Ninh - Bản sắc và lớn mạnh
Author:Bac Ninh Provi...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 71.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045729199
   

Book
Title:Hải Phòng - Thành phố cảng năng động
Author:Hai Phong City...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 71.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045726747
   

Book
Title:Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 11.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045727928
   

Book
Title:Nam Bộ với toàn quốc kháng chiến
Author:Vietnam VII Mi...
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 48.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045728970
   

Book
Title:Tìm hiểu liễn đối Hán - Nôm trong các đình, chùa, miếu tỉnh Bình Dương
Author:Huynh Ngoc Dang
Publisher:Chinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Price:USD 125.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045729212
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
»   History
  Language
Mary Martin Booksellers