Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
  1
Sort by:

Book
Title:Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
Author:Vu Thi Thu Ha
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 10.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563171
   

Book
Title:Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
Author:Ministry of Sc...
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe, Vietnam
Price:USD 75.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786046708711
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 44.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561832
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc = Cultural characteristics of the Northwest
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 37.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561849
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 32.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561870
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 34.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561825
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 33.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561863
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 35.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561856
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561818
   

Book
Title:Bao Cao Khoa Hoc Hoi Nghi Toan Quoc Lan Thu Nhat He Thong Bao Tang Thien Nhien Viet Nam : Ha Noi, Thang 4 Nam 2011 = Proceedings of the 1st National Scientific Conference of Vietnam Natural Museum System Hanoi, April 2011
Author:Bao Tang Thien...
Publisher:Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe
Price:USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Bien Dong : 4 Vols
Author:Le Duc To
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe, Hanoi
Price:USD 50.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Dia chat bien Viet Nam va phat trien ben vung, tuyen tap bao cao khoa hoc Hoi nghi Khoa học Dai chat bien toan quoc lan thu nhat, Hạ Long 9-10.10.2008 : proceedings first National Scientific symposium on marine geology Ha Long, 9-10.10.2008.
Publisher:Khoa học Tự nhien va Cong nghe, Hanoi, Vietnam
Price:USD 50.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng
Author:Trần, Đức Thạnh
Publisher:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hanoi, Vietnam
Price:USD 7.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam - Tài nguyên và phát triển
Author:Lê, Đức An
Publisher:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hanoi, Vietnam
Price:USD 7.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Địa chất và địa vật lý vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Author:Nguyễn, Thế Tiệp
Publisher:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hanoi, Vietnam
Price:USD 7.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Author:Nguyễn, Huy Yết.
Publisher:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hanoi, Vietnam
Price:USD 7.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam - Philippin trên biển Đông (Jomsre - SCS I - IV)
Author:2008
Publisher:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hanoi, Vietnam
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
»  
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers