Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
  [First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay) = Cultural and social changes of the Protestant community in some ethnic minorities in the Northern mountainous region (from 2005 to present)
Author:Tran Thi Hong Yen
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 14.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049562983
   

Book
Title:Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ = The preservation and development of craft villages in the process of new rural construction in the South
Author:Dinh Trong Thu
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 10.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563980
   

Book
Title:Ký sự phục dịch ở An Nam = Records of a servant in Annam
Author:Chu Thuan Thuy
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563737
   

Book
Title:Nghệ An ký = Record on Nghe An land
Author:Bui Duong Lich
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 40.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564079
   

Book
Title:Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay = The value and function of Protestantism in ethnic minority areas in Vietnam today
Author:Vu Thi Thu Ha
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 9.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563171
   

Book
Title:Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản = Interchange between the two cultures Vietnam – Japan
Author:Vinh Sinh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563355
   

Book
Title:Sử thi Ê Đê hiện nay - Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng = The current Ede epic - The narrator and the performing art inheritance
Author:Kieu Trung Son
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 12.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564321
   

Book
Title:Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam = Theories of ethnicity and approach in Vietnam
Author:Nguyen Van Minh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563768
   

Book
Title:Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học) = Reading culture in Vietnam today (from the practice of receiving literature)
Author:Nguyen Dang Diep
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 8.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563997
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc = Cultural characteristics of the Northeast
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 36.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561832
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc = Cultural characteristics of the Northwest
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561849
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng = Cultural characteristics of the Red River Delta
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 26.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561870
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ = Cultural characteristics of the North Central Coast
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 27.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561825
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ = Cultural characteristics of the South Central Coast
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 27.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561863
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên = Cultural characteristics of the Central Highland
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 28.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561856
   

Book
Title:Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ = Cultural characteristics of the Southern
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561818
   

Book
Title:Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc = mining industry in Vietnam under the French colonialization
Author:Tạ Thị Thúy.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Vietnam
Price:USD 57.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563959
   

Book
Title:Trò chơi dân gian một số dân tộc Việt Nam
Author:Vo Quang Trong
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 47.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049560682
   

Book
Title:Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Author:Prof. Dam Thanh The
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 13.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049561078
   

Book
Title:Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Đo lường và động thái phát triển
Author:Kim Sa Lê; Ho...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Vietnam
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049560118
   

Book
Title:Văn học trong cuộc đấu tranh tư tưởng tại miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975
Author:Tran Trong Dang Dan
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 17.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049440007
   

Book
Title:Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia
Author:Trinh Khac Manh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 87.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049444067
   

Book
Title:Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu
Author:Nguyen Trung Chien
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049444944
   

Book
Title:Hàng Gòn - Kỳ quan cự thạch Việt Nam
Author:Pham Duc Manh....
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 55.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049444043
   

Book
Title:Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Author:Le Quoc Hoi
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049444012
   

Book
Title:Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Author:Ha Dinh Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 28.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049447327
   

Book
Title:Văn hóa các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu
Author:Nguyen Ngoc Thanh
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 87.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049446542
   

Book
Title:Những biến đổi về mặt tâm lý của cư dân vùng chuyển đổi từ xã thành phường
Author:La Thi Thu Thuy
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 18.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049447150
   

Book
Title:Phân tích kết quả điều tra kinh tế xã hội và văn hóa ở các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Chăm và Khmer (1980 - 1983)
Author:Tran Van Ha - ...
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 25.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049447754
   

Book
Title:Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm trong sự phát triển bền vững vùng Nam Bộ
Author:Tran Phuong Nguyen
Publisher:Khoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Price:USD 22.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
»  
  Subject
»   Culture
  Language
Mary Martin Booksellers