Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query My Thuat, Vietnam
  1
Sort by:

Book
Title:Sự tích truyền thuyết núi non, hang động, sông nước Ninh Bình = Legends of mountains, caves and river of Ninh Binh
Author:Do Danh Gia
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 20.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867738
   

Book
Title:Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hóa Nam Bộ = Ba Phi stories in the Southern West of Ca Mau from perspective of Southern culture
Author:Nguyen Thi Nhung
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 13.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867509
   

Book
Title:Âm nhạc dân gian xứ Thanh = Folk music of Thanh Hoa
Author:Nguyen Lien, H...
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 339786036412416.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047868537
   

Book
Title:Âm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội = Van Hau music in Hanoi
Author:Ho Thi Hong Dung
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 19.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867417
   

Book
Title:Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học = Ca Hue (Hue singing) from the perspective of cultural study
Author:Ho Thi Hong Dung
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 18.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867318
   

Book
Title:Dân ca nghi lễ của người Dao Tuyển = Folk music in rituals of Dao Tuyen people
Author:Ban Thi Quynh Giao
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 18.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047868520
   

Book
Title:Làng nghề truyền thống sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh = Traditional craft villages which produce exporting products in Ho Chi Minh city
Author:Cao Hong An
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 10.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867356
   

Book
Title:Mỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình = Moi and the role of Moi in the spiritual life of the Muong people in Hoa Binh province
Author:Bach My Trinh,...
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 13.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867639
   

Book
Title:Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum = Community ritual of Xo Teng people in Tu Mo Rong district, Kon Tum province
Author:A Tuan
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867660
   

Book
Title:Nghi lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay (sách chuyên khảo) = Rituals of the Ha Nhi people in Bat Xat district, Lao Cai province nowadays
Author:Trinh Thi Lan
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 14.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867745
   

Book
Title:Phong tục tập quán của người Tày Thanh ở Nghệ An = Customs of the Tay Thanh people in Nghe An
Author:Nguyen Doan Duong
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 17.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867752
   

Book
Title:Tang ma của người Thái: quy trình nghi lễ đế tạo cuộc sống mới cho người chết (trường hợp người Thái Phù Yên - Sơn La) = Funeral rituals of the Thai people - The process to create a new life for the dead
Author:Lo Xuan Dua
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 18.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867653
   

Book
Title:Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục người Lự ở Lai Châu = Costumes and the art to decorate costumes of the Lu people in Lai Chau
Author:Phan Thi Phuong
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 8.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867684
   

Book
Title:Tục thờ cây is = Worship of the Malayan Banyan tree
Author:Bui Huy Vong
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 27.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867578
   

Book
Title:Văn hóa dân gian Bến Tre = Folk culture of Ben Tre
Author:Nguyen Chi Ben
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 13.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867516
   

Book
Title:Đang, Hính và Rưn dân ca Mường = Dang, Hinh and Run folk sóng of Muong people
Author:Lo Xuan Dua, H...
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 31.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047867455
   

Book
Title:"Tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa"
Author:Nguyen Thi Thanh Xuyen
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 58.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047848805
   

Book
Title:Tượng cổ dân gian Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc
Author:Chu Quang Tru
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 42.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047840939
   

Book
Title:Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên
Author:Dang Thi Oanh,...
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 45.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047844593
   

Book
Title:Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình
Author:Luong Song Toan
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 14.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047842995
   

Book
Title:Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
Author:Phung Son
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 16.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047842773
   

Book
Title:Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang
Author:Nguyen Thu Minh
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 21.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047842926
   

Book
Title:Trò chơi dân gian Nam Bộ
Author:Phan Van Phan
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 42.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786047843794
   

Book
Title:Việt Nam xưa qua 4000 tranh - ký hoạ = Việt Nam in the Past through 4000 Pictures ( Folk Paintings ) = Vietnam Dans le Passe a Travers 4000 Images
Author:My Thuat
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 94.80 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Nguyen Tu Nghiem (Vietnamese & English)
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 43.60 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:DINH LANG MIEN BAC : The Village Dinh in Northern Vietnam (Vietnamese English)
Author:Le Thanh Duc
Publisher:My Thuat, Vietnam
Price:USD 70.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
»  
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers