Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, Vietnam
  1
Sort by:

Book
Title:Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào tiểu vùng Sông Mê Kông
Author:Nguyễn Thị ...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà NộI, Vietnam
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049442254
   

Book
Title:Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam
Author:Đỗ Hoàng Li...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà NộI, Vietnam
Price:USD 21.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Di chuyển lao động có kỹ năng trong cộng đồng kinh tế ASEAN và triển vọng thị trường lao động ASEAN sau năm 2015
Author:Ngọc Lan Nguyễn, TS.
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, Vietnam
Price:USD 12.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563140
   

Book
Title:Biến đổi khí hậu và sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam= Climate change and livelihoods of some ethnic minorities in the northwest mountainous region of Vietnam
Author:chủ biên, As...
Publisher:Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, Vietnam
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563645
   

Book
Title:Tu' ki hieu den bieu tu'onq
Author:chu bien, Trin...
Publisher:Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, Vietnam
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045723432
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers