Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
  [First/Prev] 1, 2, 3 [Next/Last]
Sort by:

Book
Title:Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay) = Cultural and social changes of the Protestant community in some ethnic minorities in the Northern mountainous region (from 2005 to present)
Author:Tran Thi Hong Yen
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 17.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049562983
   

Book
Title:Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ
Author:Dinh Trong Thu
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 12.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563980
   

Book
Title:Ký sự phục dịch ở An Nam
Author:Chu Thuan Thuy
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 18.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563737
   

Book
Title:Nghệ An ký
Author:Bui Duong Lich
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 49.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564079
   

Book
Title:Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản
Author:Vinh Sinh
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563355
   

Book
Title:Sử thi Ê Đê hiện nay - Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng
Author:Kieu Trung Son
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 15.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049564321
   

Book
Title:Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam
Author:Nguyen Van Minh
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563768
   

Book
Title:Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học)
Author:Nguyen Dang Diep
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 10.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563997
   

Book
Title:Biến đổi khí hậu và sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam=
Author:chủ biên, As...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563645
   

Book
Title:Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc
Author:Tạ Thị Thúy.
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 100.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049563959
   

Book
Title:Phat Trien Ha Tang Giao Thong Kinh Nghiem Quoc Te Va Giai Phap Cho Viet Nam (Sach chuyen khao)
Author:(Ed) Phi Vinh Tuong
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049442278
   

Book
Title:Văn hóa dân gian Mường - Một góc nhìn
Author:Bui Huy Vong
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 22.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049028823
   

Book
Title:Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình
Author:Do Duy Van
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 13.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049027734
   

Book
Title:Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam
Author:Bui Quang Thanh
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 14.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049027192
   

Book
Title:Về nghệ thuật chèo (Tập 1)
Author:Tran Viet Ngu
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 23.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049027932
   

Book
Title:Về nghệ thuật chèo (Tập 2)
Author:Tran Viet Ngu
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 28.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049027949
   

Book
Title:Góp nhặt lời quê
Author:Tran Si Hue
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 13.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049028465
   

Book
Title:Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tập 17: Then Tày - Lễ Kỳ Yên - Đính Quân
Author:Vietnam Instit...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 28.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049026652
   

Book
Title:Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tập 18: Pây Sử - Quảy Binh Ca
Author:Edition by Ma ...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 31.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049026652
   

Book
Title:Kinh tế thế giới & Việt Nam 2014 - 2015. Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 46.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049442162
   

Book
Title:Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 18.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049440410
   

Book
Title:Đại cương nhân học văn hóa Việt Nam
Author:Prof. Dr. Hoang Nam
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 19.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049025631
   

Book
Title:Niên giám thông tin Khoa học xã hội (Số 10)
Author:Co-editors-in-...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 43.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049029738
   

Book
Title:Từ điển địa danh Trung bộ (Quyển 1)
Author:Le Trung Hoa
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 28.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049028762
   

Book
Title:Phát triển hạ tầng giao thông: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
Author:Editor-in-chie...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 29.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
   

Book
Title:Việt sử diễn nghĩa
Author:Ton That Han -...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 47.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049029486
   

Book
Title:Thơ và dân ca tình yêu dân tộc Thái Mường So
Author:Ha Manh Phong ...
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 26.25 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049028298
   

Book
Title:Truyện cổ dân gian Chăm Bình Thuận
Author:Bo Xuan Ho
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 13.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049440632
   

Book
Title:Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàng sử thi Mơ Nông Ê Đê
Author:Do Hong Ky
Publisher:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, Hanoi
Price:USD 25.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786049029141
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers