Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
  1
Sort by:

Book
Title:Katutubo vs Banyaga : Pagtalunton sa Usaping Pangwika sa Pilipinas, 1898-1946
Author:Pamela C. Constantino
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 43.33 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350463
   

Book
Title:Anotasyon Ng Mga Tesis at Disertasyon Sa Filipino
Author:Angelie Mae T....
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 54.66 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716350531
   

Book
Title:Daluyan – Journal Ng Wikang Filipino, Tomo XXII, 2016
Author:Rommel B. Rodr...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 35.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:ISSN: 0117-1275
   

Book
Title:Kinabuhi : Kultura at Wika sa Salin ng mga Kuwentong Bukidnon
Author:Leonisa A. Impil
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 30.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716350562
   

Book
Title:Usapang Kanto : Kolumberso ni Koyang
Author:Jess Santiago ...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 30.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716520521
   

Book
Title:Wika At Pasismo : Politika Ng Wika At Araling Wika Sa Panahon Ng Diktadura
Author:Gonzalo A. Campoamor II
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 45.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716350593
   

Book
Title:Ang Pilipinong Seaman Sa Globalisasyon : Mga Naratibo Ng Pagsubok At Pakikibaka
Author:Joanne Visaya Manzano
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 30.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716350548
   

Book
Title:Bungkalan : Ang Karanasan ng mga Manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita sa Organikong Pagasaka at Pakikibaka para sa Tunay a Reporma sa Lupa (Manwal sa Organikong Pagsasaka)
Author:Joanne Manzano...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City, Philippines
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350494
   

Book
Title:Glosari sa Paggawa ng Damit
Author:Kristin T. Car...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 10.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
ISBN:9789716350487
   

Book
Title:Saliksik UP : Salin ng Abstrak ng mga Pananaliksik sa UP (2005-2011)
Author:(Ed) Amelia E. Punzalan
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350470
   

Book
Title:Sining at Lipunan
Author:Cecilia S. De ...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350456
   

Book
Title:Glosari Ng Mga Salita Sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal
Author:komite sa Wika...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 28.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350418
   

Book
Title:Pagkahaba-haba man ng Prusisyon at iba pang dulla
Author:(tagasalin) Li...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350449
   

Book
Title:Nalandangan : Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig : (Isang Pagtutulay para sa Edukasyong Pangkapayapaan)
Author:Geraldine Delo...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 28.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350432
   

Book
Title:Agsursurotayo Nga Agilokano (mag-aral Tayong Mag-IIokano)
Author:U. Rosal (Ed) ...
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350371
   

Book
Title:Grammar Ng Filipino
Author:Jonathan C. Malicsi
Publisher:Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
Price:USD 30.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9789716350425
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
  Subject
  Language
»   Tagalog
»   English
Mary Martin Booksellers