Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
Back Query Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
  1
Sort by:

Book
Title:Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa = The policy of Vietnamese dynasties towards Chinese people
Author:Huynh Ngoc Dang
Publisher:Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 21.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045863565
   

Book
Title:Khảo chứng tiền sử Việt Nam = Researching of Vietnam Prehistory
Author:Truong Thai Du
Publisher:Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 46.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045877852
   

Book
Title:Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ thi pháp học = Approaching literary works from a poetic perspective
Author:Pham Ngoc Hien
Publisher:Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 18.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045878682
   

Book
Title:Sài Gòn - Gia Định - Ký ức lịch sử - văn hóa = Saigon - Gia Dinh - Historical and cultural memories
Author:Huynh Ngoc Trang
Publisher:Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 28.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045883228
   

Book
Title:Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Author:Bao Tang Phu Nu Nam Bo
Publisher:Tong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Price:USD 28.75 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
ISBN:9786045872444
   
Refine Search
  Publication Date
  Author/Creator
  Publisher
  Country
»   Vietnam
  Subject
  Language
Mary Martin Booksellers