Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Shona Books from Zimbabwe - June 2019

Mary Martin Booksellers - Recent Shona Books from Zimbabwe - June 2019

Book
TitleHouse of Mercy = Imba ye Tsitsi
AuthorEmmanuel Kariuki
PublisherWeaver Press,Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2011
ISBN9781779221544
Bib.Info24p.
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleShona – Chinese , Chinese – Shona Dictionary (With English Glosses)
AuthorPedzisai Mashiri (et al.)
PublisherUniversity of Zimbabwe Publications, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797465459
Bib.Infoxxx, 110p.
PriceUSD 22.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMazambuko : Nyaya DzemuZimbabwe Dzakaturikirwa
AuthorMusaemura Zimunya & Charles Mungoshi
PublisherWeaver Press,Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2011
ISBN9781779221506
Bib.Infoxiv, 142p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMasimba : Nyaya pfupi dzakanyorwa memadzimai eZimbabwe Women Writers
AuthorChiedza Musengezi
PublisherWeaver Press,Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2004
ISBN1779220243
Bib.Infox, 162p.
PriceUSD 12.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKereke Inofa
AuthorAaron Chiundura Moyo
PublisherBooklove Publishers, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797455603
Bib.Info124p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleAkanhonga Vhunze Nemuromo
AuthorBright Chimedza Mashayamombe (Eds)
PublisherZimbabwe Publishing House(Pvt) Ltd., Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797454743
Bib.Info88p.
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMavanga Oruda (Scars of Love)
AuthorStephen Mushamba
PublisherBooklove Publishers, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797455597
Bib.Info184p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMutakunanzva Wenhetembo (Poetry in Shona)
AuthorE A Makadho (et al.)
PublisherBooklove Publishers, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797461444
Bib.Infoviii, 152p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCheuka Shure
AuthorEsther Mitchell Mudheredhe
PublisherLitho Imaging Systems (Pvt) Ltd., Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2002
ISBN0797424369
Bib.Info100p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTambaoga Mwanangu
AuthorGiles Kuimba (Illustrated) Mose Mutonono
PublisherLongman Zimbabwe (Pvt) Ltd, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2016
ISBN9780582612389
Bib.Info128p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChinaku Chinobva Muzevezeve
AuthorAaron Chiundura Moyo (Ed) Paul Mushumbi
PublisherZimbabwe Publishing House (Pvt) Ltd., Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2016
ISBN9780797454736
Bib.Info108p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNyoka yaGwinyai
AuthorIgnatius T. Mabasa
PublisherBhabhu Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN9780797450998
Bib.Info16p.
PriceUSD 12.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleRedhiyo yaTsuro
AuthorIgnatius T. Mabasa
PublisherBhabhu Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN9780797455146
Bib.Info20p.
PriceUSD 14.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMeri nebhutsu tsvuku
AuthorIgnatius T. Mabasa
PublisherBhabhu Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN97807974551001
Bib.Info20p.
PriceUSD 10.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMombe yamai
AuthorChenjerai Mazambani
PublisherBhabhu Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN9780797453364
Bib.Info16p.
PriceUSD 12.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDzinonyandura: Svinga Renduri
AuthorMubatanidzwa wanaNyanduri (Ed) Tinashe Muchuri
Publisher263Nhetembo, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2014
ISBN9780797461420
Bib.Infoxii, 112p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNdazo
AuthorChipo Mutibvu / Ropafadzo Malvin Nhaitayi
PublisherChipo Mutibvu, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2016
ISBN9780620676915
Bib.Info136p.
PriceUSD 24.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMadhiri Ecash
AuthorCharles Mungoshi JR
PublisherCharles Mungoshi Jr., Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9787097468856
Bib.Info56p.
PriceUSD 22.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMhuri ye Zimbabwe, 1
AuthorT.N. Munhumutema
PublisherT.N. Munhumutema, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN9780797454712
Bib.Info214p.
PriceUSD 32.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNei?
AuthorLazarus Sauti (Ed) Tinashe Muchuri
PublisherRoyalty Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2017
ISBN9780797481411
Bib.Info96p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleWaiti Unosvikepi?
AuthorGilson Gwinyai Chitombo (Ed) Demakon
PublisherGilson Gwinyai Chitombo, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797463936
Bib.Info112p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleWakanonoka Kuipingudza
AuthorOnias Murambidzi
PublisherLawnic Publishing House, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780797468870
Bib.Infoiv, 84p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMakadenha Rukato
AuthorOnias Murambidzi
PublisherLawnic Publishing House, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2017
ISBN97807974626704
Bib.Infovi, 162p.
PriceUSD 32.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleRevai
AuthorRopofadzo Mupunga (Eds) Tinashe Muchuri, Tainie Mundondo & Keresia Chateuka
PublisherZimbabwe Women Writers, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2014
ISBN9780797459496
Bib.Infoiv, 120p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGwatakwata Renhetembo : Muunganidzwa wehetembo dzakarongwa nekupepetwa
AuthorMunyaradzi Gunduza (ed)
PublisherSecondary Book Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2016
ISBN9780797472174
Bib.Info120p.
PriceUSD 32.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTsumo Namadimikira
AuthorAmos M. Munjanja
PublisherLongman Zimbabwe (Pvt) Ltd, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2016
ISBN0582612225; 9780582612228
Bib.Info40p.
PriceUSD 22.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleUshe Ndohwangu
AuthorPearson M. Mashiri
PublisherLongman Zimbabwe (Pvt) Ltd, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2008
ISBN0582613655; 9780582613652
Bib.Info64p.
PriceUSD 39.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgatidzidzei kunyora ChiShona zviri pamutemo = A Comprehensive Approach to Shona Orthography : New Curriculum Updated (Danho: Fomu 1-6)
AuthorL. Mushonga
PublisherGolden Printers (Pvt.) Ltd., Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2017
ISBN9780797480827
Bib.Infoiv, 31p.
PriceUSD 24.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThe Shona Student's Companion = Sahwira Wemudzidzi Wechishona
AuthorKudakwashe Muzira
PublisherNeat Print, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2017
ISBN9780797484658
Bib.Info142p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBhuku Risina Basa : Nekuti Rakanyorwa Masikati
AuthorMemory Chirere
PublisherBhabhu Books, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2014
ISBN9780797458154
Bib.Info88p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNguva Yakaoma
AuthorFarayi Nyandoro (Ed) Tendai Vutuza
PublisherLongman Zimbabwe (Pvt) Ltd, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2007
ISBN9781779033413
Bib.Info228p.
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTsano : A Play
AuthorT. K. Tsodzo
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2012
ISBN0869222932
Bib.Info72p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDuramazwi : A Basic Shona – English Dictionary
AuthorD. Dale S.J.
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN0869222244
Bib.Infoxii, 250p.
PriceUSD 32.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleAtsunzunya Rega Atsikwe
AuthorWillie Chigidi & Wisemann Magwa
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year1999
ISBN0869224840
Bib.Info80p.
PriceUSD 15.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTsika Dzevatema Muzimbabwe : Bhuku Rokutanga
AuthorWiseman Magwa
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2017
ISBN9780869228920
Bib.Infoxxvi, 172p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleRurimi Inyoka = A Wagging Tongue
AuthorGiles Kuimba
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN0869220381
Bib.Info172p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTsumo-Shumo: Shona Proverbial Lore and Wisdom
AuthorMordikai A. Hamutyinei & Albert B. Plangger
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN0869223917
Bib.Infoxxxii, 484p.Includes Index
PriceUSD 45.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTsumo, Zvirevo zveChimbo na Madimikira
AuthorIgnatius M. Zvarevashe SJ
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780869228777
Bib.Info156p.
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDudziramutauro
AuthorPedzisai Mashiri & Canaan Warinda (Ed) E A Makadho
PublisherMambo Press, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2015
ISBN9780869227254
Bib.Infoxvi, 104p.
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMwana waamai
AuthorG Mujajati (Ed) Tendai Vutuza
PublisherLongman Zimbabwe (Pvt) Ltd, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2006
ISBN1779033311 ; 9781779033314
Bib.Info104p.
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBhoramberi : Kukunda chete…
AuthorCharlton C. Tsodzo
PublisherMaendeleo Media, Zimbabwe
Country PublishedZimbabwe
Publication Year2013
ISBN9780797439306
Bib.Info94p.
PriceUSD 22.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers