Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Nalandangan : Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig : (Isang Pagtutulay pa...

USD 28.00
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Nalandangan : Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig : (Isang Pagtutulay para sa Edukasyong Pangkapayapaan)
title_underline_icon

- Geraldine Delos Cientos Villaluz (Ed) Elyrah Salanga Torralba
- Philippines
- Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
- 9789716350432
- 2014
- xix. 195p.
- Women and peace -- Philippines -- Bukidnon. Peace movements -- Philippines -- Bukidnon. Peace -- Study and teaching.
- 420 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 420 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Women and peace – Philippine – Bukidnon 2. Peace movements – Philippines – Bukidnon 3. Peace – Study and teaching

Mary Martin Booksellers