Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title முபீன் சாதிகா கட்டுரைகள் = mupīṇ cātikā kaṭṭuraikaḷ

USD 22.50
(No Stock)

முபீன் சாதிகா கட்டுரைகள் = mupīṇ cātikā kaṭṭuraikaḷ
title_underline_icon

- முபீன் சாதிகா = mupīṇ cātikā
- India
- காவ்யா, சென்னை = Kāvyā, Ceṇṇai
- 9789386576606
- 2018
- Xiv, 431 p. ; 22 cm.
- 480 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 480 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Collection of Essays about Poetry, Novels...=கட்டுரைகள் ஆசிரியர் ஐன்ஸ்டீனின் அறிவியல்,லக்கானின் உளவியல், நாசாவின் விண்வெளி வேற்றுக் கிரகச் சொல்லாடல்களைக் கொண்டு. கலை இலக்கிய வெளியைச் செதுக்கிக் காட்டி இருக்கிறார். கவிதைகள், நாவல்கள், அரசியல், பொது, சினிமா, சிறுகதை,நாடகம் என்ற வகைப்பாட்டில் 24 கட்டுரைகள். தமிழ் நவீனமாவதற்கு உதவியிருக்கிறார்.

Mary Martin Booksellers