Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title மௌனியின் இலக்கியாண்மை = Mauṇiyiṇ Ilakkiyāṇmai

USD 7.00
(No Stock)

மௌனியின் இலக்கியாண்மை = Mauṇiyiṇ Ilakkiyāṇmai
title_underline_icon

- ஜமாலன் = Jamālaṇ
- India
- காலக்குறி பதிப்பகம் = Kālakkuri Patippakam, சென்னை= Ceṇṇai
- 9789350015674
- 2017
- 144p. ; 20 cm. hb
- 280 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 280 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Literary Criticism மெளனியின் சிறுகதைகளை முன்னிறுத்தி கணக்கற்ற வாசிப்புகள் ஏற்கனவே தமிழில் நிகழ்ந்துள்ளன. அவைகளை இரண்டுவிதமாக பிரித்தறியலாம். ஒன்று மெளனியை ஒருவகை இலக்கிய உன்னதத்தின் வடிவமாக முன்மொழிதலை உள்ளடக்கியது. மற்றொன்று மெளனியின் பிரதிகளை கட்டுடைத்து அதிலுள்ள மனோமைய அல்லது உடலிய பண்பிற்கு எதிரான சொல்லாடல்களை வெளிப்படுத்தியவை எனலாம். ஆனால், பெரும்பான்மையான வாசிப்புகள் மெளனியின் சிறுகதைகளின் கதையாடல்களின் கவித்துவத்தையும் வடிவ நேர்த்தியை விரித்துரைப்பவையாகவே அமைந்திருக்கின்றன.

Mary Martin Booksellers