Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title பிரதியில் கிளைக்கும் பிம்பங்கள்: இலக்கியக் கோட்பாட்டுத் திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் = Piratiyil...

USD 15.00
(No Stock)

பிரதியில் கிளைக்கும் பிம்பங்கள்: இலக்கியக் கோட்பாட்டுத் திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் = Piratiyil Kiḷaikkum Pimpankaḷ: Ilakkiyak Kōṭpāṭṭut Tiraṇāyvuk Kaṭṭuraikaḷ
title_underline_icon

- ஜமாலன் = Jamālaṇ
- India
- காலக்குறி பதிப்பகம்,சென்னை = Kālakkuri Patippakam, Ceṇṇai:
- 9789350015964
- 2018
- 296p. ; 22 cm.
- 570 gms.
-
Select your Country : 

please select your country

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Literary Criticism ஒரு படைப்பாளியின் அத்தனை திறமைகளையும் தாண்டி அவனுடைய படைப்பு எத்தகைய அர்த்தவெளியை உருவாக்குகிறது என்கிற விமர்சன முறைமையை முன்னெடுப்பதன் மூலமே பன்முகப் படைப்புகள் உருவாகும். மேலும் படைப்பாக்க அகவெழுச்சியை வாசகனுக்குள் ஏற்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பையும்கூட இதுபோன்ற விமர்சனமே அளிக்கிறது. படைப்பிலக்கியத் தளம், விமர்சனத் தளம் இரண்டிலுமே இருந்த ஒருவித மேட்டிமைத்தனத்தை இவ்விதமான விமர்சனக் குரல்கள் விமர்சித்ததோடு மட்டுமின்றி அத்தளங்களில் காணப்பட்ட "சாதி சமய" படிநிலைக் கட்டுப்பாட்டையும் தளர்த்தி சமூகத்தின் அனைத்துப் பகுதியினரிடமிருந்தும் இலக்கியங்கள் வரக் காரணிகளாயின.

Mary Martin Booksellers