Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title கங்காபுரம் = Kankāpuram

USD 11.25
(No Stock)

கங்காபுரம் = Kankāpuram
title_underline_icon

- அ. வெண்ணிலா = A. Veṇṇilā
- India
- Akani Veḷiyīṭu, Vandavāsi
- 9789382810490
- 2018
- 520p. ; 22 cm.
- 770 gms.
-
Select your Country : 

please select your country

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Historical Novel வரலாற்று நாவல் எழுத பேருழைப்பு வேண்டும். சோழர்களைப் பற்றி எழுதக் கடினமான பேருழைப்பு வேண்டும். தமிழக வரலாற்றில் சோழர்களின் வரலாற்றுக்கு எத்தனையோ முகங்கள் இருக்கின்றன. தமிழ் அரசர்களின் உச்சபட்ச வெற்றியாளர்களாகவும், நானூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நீண்ட ஆட்சியில் தமிழக வரலாற்றின் ஒளிபொருந்திய ஆட்சியாளர்களாகவும் அறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். சைவமும், கலைகளும், பக்தி இலக்கியங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பிணைந்து வளர்ந்திருக்கின்றன. மேற்சொன்ன பெருமைகளுக்காகவே சோழர்களின் ஆட்சிக்காலம் கடுமையான விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டிருக்கிறது.

Mary Martin Booksellers