Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวการกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ ปรับแก้เป็...

USD 20.00
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวการกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ ปรับแก้เป็น พุทธศักราชไทยสากล (ตามปฏิทินเกรกอเรียน) = Kanprap kǣ thīap sakkarāt læ kānʻathibāi khwām phrarātchaphongsāwadān Krung Kao chabap Lūang Prasœ̄t : prap kǣ pen Phutthasakkarāt Thai sākon (tām patithin Krēkō̜rīan)
title_underline_icon

- ตรงใจ หุตางกูร. โดย ตรงใจ หุตางกูร = Trongčhai Hutāngkūn; Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n
- Thailand
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) = Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n,Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Thailand
- 9786167154732
- 2561 [2018]
- 186 pages ; 25 cm.
- Thailand -- History -- To 1782 -- Chronology. Calendar, Thai. Thailand -- History -- Ayutthaya period, 1350-1767.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 0 gms.

View Shipping
-
Mary Martin Booksellers