Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title முத்தொள்ளாயிரம் = Muttoḷḷāyiram

USD 8.50
(No Stock)

முத்தொள்ளாயிரம் = Muttoḷḷāyiram
title_underline_icon

- ந. சுப்பு ரெட்டியார் = Na. Cuppu Reṭṭiyār
- India
- Tamil Valarcci Iyakkam, Chennai
- 2017
- 244 p.; 22 cm.
- 330 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 330 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Literature தமிழ் இலக்கிய வளத்தில் இடைக்காலத்தின் பங்காகப் பல சிறப்புகளைக் கொண்ட இலக்கியங்கள் இருந்துள்ளன. அவற்றுள் முக்கியமானதும் தலை சிறந்ததும் இலக்கிய நயங் கொண்டதும் ஆன 'முத்தொள்ளாயிரம்' செம்மொழி இலக்கியமாகப் போற்றப்படுவது. கடவுள் வாழ்த்து உட்பட 109 பாடல்களைக் கொண்டதும். ஒவ்வொரு பாடலும் ஒரு வரலாற்றை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு பாடலையும் ஒரு சிறுகதை போல விளக்கி அனைவரும் புரிந்து போற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

Mary Martin Booksellers