Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title புதுமைப்பித்தன் கதைகள் சில விமர்சனங்களும் விஷமத்தனங்களும் = Putumaippittaṇ Kataikaḷ Cila...

USD 18.00
(No Stock)

புதுமைப்பித்தன் கதைகள் சில விமர்சனங்களும் விஷமத்தனங்களும் = Putumaippittaṇ Kataikaḷ Cila Vimarcaṇankaḷum Viśamattaṇankaḷum
title_underline_icon

- தொ.மு.சி. ரகுநாதன் = To.Mu.Ci. Rakunātaṇ
- India
- Tamil Valarcci Iyakkam, Chennai
- 2017
- 568 p.; 22 cm.
- 590 gms.
-
Select your Country : 

please select your country

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Literary Criticism சிறுகதைகளின் தந்தை என அழைக்கப்படும் புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகளின் முன்னோடியாக அமைந்து ஒரு புதிய இலக்கிய வேகத்தையும் தாகத்தையும் ஏற்படுத்தினார். பல்வேறு விமர்சனங்களையும்தாண்டி அவருடைய சிறுகதைகள் இன்றும் நிலைத்துள்ளன. கால வளர்ச்சியில் கரு நிலைகள் மாறினாலும் அடிப்படையாண சிந்தனைகளை வழங்கி ஈடு கொடுத்து நிற்பன அவருடைய சிறுகதைகள்.

Mary Martin Booksellers