Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Daluyan – Journal Ng Wikang Filipino, Tomo XXII, 2016

USD 35.00
(Book in Stock, will be dispatched ASAP)

Daluyan – Journal Ng Wikang Filipino, Tomo XXII, 2016
title_underline_icon

- Rommel B. Rodrigue, PhD (et al.)
- Philippines
- Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman,Quezon City
- ISSN: 0117-1275
- 2016
- iv, 238p.
- 450 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 450 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
Content: • Panitikang Rehiyonal at ang Pagsasaling Pampanitikan sa Filipino sa Kanlurang Bisayas: Tuon sa Dalawang Akda ni Magdalena Jalandoni / John E. Barrios • Deaf/Bingi at deaf/bingi at ang Filipino Sign Language (FSL): Usapin ng Wika at Indetidad / Reginaldo D. Cruz • Ang mga Pangunahing Babae na Personajes sa mga Zarzuelang Bikol sa Unang Dekada ng Siglo 20 / Maria Fe B. Antivila

Mary Martin Booksellers