Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Kedaulatan Raja-Raja Melayu: Jurisprudens, Governan dan Prinsip Perlembagaan Persekutuan

USD 75.00
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Kedaulatan Raja-Raja Melayu: Jurisprudens, Governan dan Prinsip Perlembagaan Persekutuan
title_underline_icon

- Wan Ahmad Fauzi Wan Husain
- Malaysia
- Abad Sinergi Sdn. Bhd., Malaysia
- 9789675473463
- 2018
- xxxii, 360p. Includes Index
- 750 gms.
-
Select your Country : 

please select your country

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Monarchy – Malaysia 2. Constitutional law – Malaysia 3. Law and legislation – Malaysia 4. Malaysia – Kings and rulers. Buku ini bernilai tinggi dan bertaraf kesarjanaan Perlembagaan dari sudut jurispruden dan metedologi: ‘Episteme’ Perlembagaan dianalisis dengan teliti berdasarkan undang-undang keterangan. Tafsiran undang-undangnya telah menghasilkan pembinaan semula atau menebus sejarah undang-undang yang terlepas pandang oleh ramai. Hujahan mengenai sejarah undang-undang dan prinsip-prinsip Perlembagaan dihuraikan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sah daripada pelbagai sumber; termasuk Perjanjian, histografi tempatan, penghakiman Mahkamah tempatan dan luar negara serta lain-lain teori undang-undang berkaitan yang diiktiraf oleh jurispruden Barat. Pengarang, Datuk Dr Wan Ahmad Fauzi adalah seorang tokoh pemikir watan berkelulusan PhD dalam undang-undang Perlembagaan. Tesis PhD beliau berjudul Konsep Kedaulatan Watan Raja-Raja Melayu Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Menurut Sejarah Perundangan mendapat anugerah cemerlanbg. Tafsiran beliau telah membina semula jurispruden Perlembagaan Malaysia melalui rangka kerja rintis Al-Watani (bersifat tempatan tanah air): pentakrifan dan pengukuhan semula teori Perlembagaan yang menyentuh kedaulatan undang-undang dan tadbir urus undang-undang lain seperti badan kehakiman dan sebagainya: Al-Watani itu disauhkan dengan jurispruden Islam; kompas suluhan yang berdasarkan konteks persekitaran lokal (local circumstances). Dato Dr. Hussin Ab. Rahman al-Amudi
(Profesor Jurispruden UiTM/UniSZA: 2003-2007)

Mary Martin Booksellers