Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba' : Konsep Maslahah dan Uruf

USD 26.00
(Book in Stock, will be dispatched ASAP)

Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba' : Konsep Maslahah dan Uruf
title_underline_icon

- Hasanjulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik & Abdul Karim Ali
- Malaysia
- Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia
- 9789670899909
- 2018
- 172p. Includes Index
- 300 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 300 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Abdul Qadir Abdul Rahim – Syeikh – Biography 2. Economics – Religious aspects – Islam 3. Business – Religious aspects – Islam 4. Things (Islamic law) 5. Istislah (Islamic law) 6. Islamic law – Interpretation and construction. Ulama Melayu silam sering dikaitkan dengan kejumudan, kelesuan dan ketaksuban terhadap pandangan tertentu. Kitab-kitab penulisan mereka dikatakan didominasi oleh roh taklid dan tidak memberikan sumbangan kepada korpus keilimuan. Karya-karya ulama melayu silam dianggap tidak serius serta membawa pemikiran yang malap dan pudar. Malah, mazhab Iman al-Shafi'i yang menjadi pegangan kebanyakkan ulama tempatan turut dipandang sinis oleh sesetengah yang beranggapan bahawa pendekatannya lebih meraikan nas zahir semata-mata. Sehubungan dengan itu, kitab Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' aw al-Riba karangan Syeikh Abdul Kadir bin Abdul Rahim Bukit Bayas merupakan antara contoh manuskrip sastera kitab ulama Melayu silam yang sesuai untuk diteliti dalam mencari sebahagian jawapan terhadap persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan. Penelitian yang dijalankan ini khususnya dari aspek memahami konsep masalah dan uruf serta pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam membincangkan hukum syarak dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan bab muamalat seperti jual beli, riba, mudarabah dan lain-lain. Penulisan buku ini mengenengahkan biodata ringkas syeikh Abdul Qadir Bukit Bayas, latar belakang masyarakat pada zaman beliau, konsep maslahah dan uruf dalam islam dan seterusnya pendekatan pengarang dalam menangani isu maslahah dan uruf terutamanya yang melibatkan masyarakat setempat pada zaman tersebut. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang mampu membawa pembaca memahami sesetengah budaya yang berlaku pada zaman beliau dan seterusnya boleh membandingkannya dengan keadaan yang berlaku pada masa ini. Buku ini sesuai ditelaah oleh golongan ilmuwan, pengkaji, pendakwah, penuntut dan mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmuwan dan ulama silam serta ilmu pengetahuan dan keintelektualan mereka.

Mary Martin Booksellers