Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Filantropi Islam Dan Wakaf Korporat Di Malaysia

USD 22.50
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Filantropi Islam Dan Wakaf Korporat Di Malaysia
title_underline_icon

- Muhammad Hisyam Binm Mohamad (Ed)
- Malaysia
- Penerbit IKIM/IKIM Press, Malaysia
- 9789832718758
- 2019
- xvi, 210p.
- 350 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 350 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Waqf – Malaysia 2. Charitables uses, trusts, and foundations (Islamic law) Buku ini membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan peranan-peranannya dalam dunia Islam. Dua bab awal membicarakan sumber asal pensyariatan dan jenis-jeniskedermawanan dalam Islam. Huraian tentang wakaf korporat dimulakan dalam bab ketiga. Ia mengupas konsep wakaf korporat dan struktur modelnya di Malaysia dan beberapa negara Islam. Ini diikuti bab keempat yang membincangkan elemen-elemen utama dalam perwakafan korporat. Bab kelima pula menyentuh peranan Wakaf An-Nur Corporation dan Tabung Wakaf Indonesia dalam pembangunan sosioekonomi umat Islam di Malaysia dan Indonesia. Peranan institusi wakaf dalam pembangunan kesihatan masyarakat pula disentuh dalam bab keenam. Manakala dua bab terakhir mengenalpasti faktor-faktor yang perlu diberi keutamaan bagi menjayakan wakaf korporat di Malaysia.

Mary Martin Booksellers