Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Islam dalam Perlembagaan Persekutuan

USD 17.50
(Book in Stock, will be dispatched ASAP)

Islam dalam Perlembagaan Persekutuan
title_underline_icon

- Shamrahayu Binti A. Aziz
- Malaysia
- Penerbit IKIM/IKIM Press, Malaysia
- 9789832718512
- 2018
- x, 102p.
- 200 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 200 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Islamic law – Malaysia 2. Constitutional law – Religious aspects – Islam 3. Islamic – Malaysia – History Buku Islam dalam Perlembagaan Persekutuan ini memberikan satu sudut pandang tentang kedudukan Islam dalam Perlembagaan. Walaupun telah terdapat beberapa penerbitan dengan tajuk yang sama atau lebih kurang sama, kelebihan buku ini ialah ia menumpukan perbincangan kepada peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang meletakkan kedudukan istimewa dan kukuh kepada agama Islam serta institusi-institusinya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan. Di samping itu, buku ini juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam Perlembagaan yang mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam serta institusinya; seperti Perkara 5, 11, 12, 37, 121(1A), 150 dan Jadual Keempat.

Mary Martin Booksellers