Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBooksellers
Back Book Title Globalisasi Dalam Masyarakat Malaysia: Wacana Terfokus

USD 27.00
(Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)

Globalisasi Dalam Masyarakat Malaysia: Wacana Terfokus
title_underline_icon

- Yendo Afgani@Eusoff & Ahmad Puad Mat Som (Ed)
- Malaysia
- Penerbit UniSZA, Malaysia
- 9789670899985
- 2018
- 244p. Includes Index
- 400 gms.
-
Select your Country : 

Shipping Charges would be $ 16.0 for 400 gms.

View Shipping
-
   
title_underline_icon
1. Globalization – Social aspects – Malaysia Globalisasi adalah satu fenomena pergerakan fizikal dan minda tanpa sempadan yang menyebabkan aspek masa dan ruang menjadi semakin sempit. Buku suntingan ini menerangkan idea dan konsep globalisasi yang dibahagikan kepada tiga tema besar iaitu hubungan globalisasi dengan komuniti, pelancongan dan budaya. Tema pertama membincangkan konsep, impak dan cabaran globalisasi terhadap komuniti. Tema kedua menjelaskan pelancongan global, pelancongan halal dan penjenamaan destinasi. Tema terakhir membincangkan pertembungan globalisasi dengan budaya Melayu dan kearifan tempatan serta penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap produk tempatan.

Mary Martin Booksellers