image description
# 467568
USD 20.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวการกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ ปรับแก้เป็น พุทธศักราชไทยสากล (ตามปฏิทินเกรกอเรียน) = Kanprap kǣ thīap sakkarāt læ kānʻathibāi khwām phrarātchaphongsāwadān Krung Kao chabap Lūang Prasœ̄t : prap kǣ pen Phutthasakkarāt Thai sākon (tām patithin Krēkō̜rīan)

Author :  ตรงใจ หุตางกูร. โดย ตรงใจ หุตางกูร = Trongčhai Hutāngkūn; Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) = Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n,Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Thailand
  • ISBN9786167154732
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2561 [2018]
  • Bib. Info186 pages ; 25 cm.
  • CategoriesThailand -- History -- To 1782 -- Chronology. Calendar, Thai. Thailand -- History -- Ayutthaya period, 1350-1767.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied