image description
# 583954
USD 120.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ : งานพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / Khrư̄ang prakō̜p phrabō̜romrātchaʻitsariyayot : ngān phrabō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher [กรมศิลปากร กระทวงวัฒนธรรม ; คณะบรรณาธิการ พัชรินทร์ ศุขประมูล ... [และคนอื่น ๆ]]. พัชรินทร์ ศุขประมูล = Phatcharin Sukpramūn.; Thailand
  • ISBN9786162833885
  • FormatHardBound
  • LanguageThai
  • Year of Publication2561 [2018]
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

1. Bhumibol Adulyadej, -- King of Thailand, -- 1927-2016 -- Death and burial. 2. Regalia (Insignia) -- Thailand. 3. Decorations of honor -- Thailand. Nangsu thiraluk læ chotmaihet ngan phraratchaphithi thawai phraphlœng phraborommasop Phrabat Somdet Phraporaminthra Maha Phumiphon Adunlayadet, [raikan thi 9]

Product added to Cart