image description
# 619517
USD 10.75 (No Stock)

சுதந்தர பூமி

Author :  Indira Parthasarathy

Product Details

  • Country India
  • Publisher கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை
  • ISBN9788183681216
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2009
  • Bib. Info256p.;
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

சுதந்தர பூமியை வெறும் அரசியல் நாவல் என்று வகைப்படுத்திவிட முடியாது. இந்நாவல் முன்வைக்கும் கவலைகளும், கேள்விகளும் சுதந்தரம் அடைந்த நாளாக நம்முடன் தொடர்ந்து வருபவை. 1973-ல் இந்நாவல் முதல்முதலாக வெளியானபோது மிகுந்த கவனத்தையும், சர்ச்சைகளையும் சம்பாதித்தது. அந்த சர்ச்சைகள் இப்போதுகூட உயிருடந்தான் இருக்கின்றன.

Product added to Cart
Copied