image description
# 750554
USD 15.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

Al-Asma

Author :  Muhammad Asrul Nizam Bin Haji Ahmad

Product Details

Country
Brunei
Publisher
Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bandar Seri Begawan, Brunei
ISBN 9789991783727
Format PaperBack
Language Malay
Year of Publication 2020
Bib. Info 231p.
Shipping Charges(USD)

Product Description

Muhammad Asrul Nizam bin Haji Ahmad dilahirkan pada 4 Oktober 1985. Pendidikan awalnya bermulak di Sekolah Rendah Amar Pahlawan pada tahun 1991 hingga 1995. Setelah itu beliau memasuki Sekolah Persediaan Arab Beribi tahun 1996 hingga 1998. Beliau Meneruskan pendidikannya di peringkat menengah di Ma'had Islam Brunei, Tutong tahun 1991 hingga 2002 dan seterusnya di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah pada tahun 2003 hingga 2004. Beliau meneruskan pengajian di peringkat ijazah pertama (B.A) dalam jurursan bahasa Arab di Universiti Al-Azhar, Mesir bermula dari tahun 2005 hingga 2009. Pada tahun 2010 hingga 2013, beliau menyambung pendidikan di peringkat ijazah lanjutan (M.A) dalam jurusan Bahasa Arab dan Adab/Sastera Arab di Universiti Jordan. Pada tahun 2014, beliau memulakan perkhidmatan dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Pegawai Ugama dan ditempatkan di Unit Kajian dan Penyelidikan, Bahagian Kajian dna Penerbitan, Pusat Da'wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama sehingga sekarang. Beliau telah menghasilkan beberapa buha buku-buku ilmiah antaranya ialha buku 'Meneladani Etika Ibadah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam', buku 'Hijrah Dalam Kenangan: 'Abdurrahman bin 'Auf', buku 'Kenal dan Faham Al Quran', buku 'Jadilah Isteri Salihah' dan buku 'Panduan Menghadapi Wabak Penyakit'.

Product added to Cart
Copied