image description
# 782831
USD 19.00 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

กบฎเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ:ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา=Kabot ngīeo kānmư̄ang khō̜ng khwāmsongčha:prawattisāt khabūankān khlư̄anwai khō̜ng khon lānnā

Author :  ชัยพงษ์ สำเนียง. ชัยพงษ์ สำเนียง = Chaiphong Samnīang.; Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)=Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon),Krung Thēp,Thailand
  • ISBN9786167154961
  • FormatHardBound
  • LanguageThai
  • Year of Publication2021
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart
Copied