image description
# 854365
USD 30.00 (Book in Stock, will be dispatched ASAP)
- +

Huni At Pakpak : Mga Dula, Mga Sanaysay

Author :  Luna Sicat Cleto

Product Details

Country
Philippines
Publisher
The University of the Philippines Press, Quezon City, Philippines
ISBN 9789715429986
Format PaperBack
Language Filipino
Year of Publication 2022
Bib. Info xiv, 342p.
Product Weight 520 gms.
Shipping Charges(USD)

Product Description

Hinahamon ng tatlong dula ni Luna Sicat Cleto ang mambabasa at manonood na tingnan ang ugnayan ng babae sa kaniyang katawan, lalo na sa isyu ng pakikipagtalik. Paglimian ang matagal nang masalimuot na katanungan tungkol sa pagbuo ng identidad at pagkatao ng babae. At higit pang patalasin ang pagtingin sa babae upang lumampas sa katawan at maarok ang kaniyang “salita’t kaluluwa.”—Layeta Bucoy, Mandudula *** May kakayahang malagom ng awtor ang mga piling detalye, bigyang-buhay ito mula sa matagalang pagmamasid, pag-iinin sa imahinasyon, at bihasang paglalarawan at pagsasalaysay upang maitanghal nang may natatanging realidad na tekstuwal. Ang kakayahang ito na madarama ng mambabasa ang patuloy na tulak sa pagpapatuloy na makainteresan ang mga akda. —Romulo P. Baquiran Jr., Makata *** Luna Sicat Cleto is the mother of emerging contemporary Philippine women playwrights. Her plays give them the courage, the inspiration to unlock their hearts and minds, and reveal their hidden real selves. The orchestration of characters in Maternal is fascinating. Luna superimposes the familiar with the unfamiliar, while Sanang in Huni at Pakpak is the classic lady in waiting in resignation to oppression. Both plays are deep explorations on the state of the voiceless. —Malou Jacob, Mandudula

Content Details

1. Filipino drama. 2. Filipino essays.

Product added to Cart
Copied