Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
Mary Martin Booksellers
MaryMartinBookSellers
PDF View
Back
Recent Vietnamese Books - March 2019

Mary Martin Booksellers - Recent Vietnamese Books - March 2019

Book
TitleGiáo dục mới tại Việt Nam thập niên 1940 = New Education in Vietnam in the 1940s
AuthorNguyen Thuy Phuong
PublisherVan Hoa Van Nghe, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046850199
Bib.Info180p.; 13 x 20.5 cm
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Hoa, người Minh Hương với văn hóa Hội An = Chinese people, Minh Huong people with Hoi An culture
AuthorNguyễn Ngọc Thơ.
PublisherNhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ,VietnamTp. Hồ Chí Minh , Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046848486
Bib.Info256p.;14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSài Gòn - Gia Định - Ký ức lịch sử - văn hóa = Saigon - Gia Dinh - Historical and cultural memories
AuthorHuynh Ngoc Trang
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045883228
Bib.Info408p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 28.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhê bình sinh thái với văn xuôi Nam bộ = Ecological criticism with the prose of South Vietnam
AuthorBùi Thanh Truyền chủ biên; Nguyễn Thị Tịnh Thy
PublisherNhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046847755
Bib.Info300p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNam Bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỳ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài = Southern Vietnam from 1698 to the end of the 19th century through research of foreigners
AuthorThu Dau Mot University
PublisherVan Hoa Van Nghe, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046849810
Bib.Info312p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững trầm tích địa danh = Place names sediments
AuthorNguyen Thanh Loi
PublisherVan Hoa Van Nghe, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046846130
Bib.Info318p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 24.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Ê Đê - Một xã hội mẫu quyền = The Ê Đê: A society of maternal right
AuthorAnne de Hauteclocque-Howe
PublisherTri Thuc, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049438912
Bib.Info416p.; 14 x 20.5 cm
PriceUSD 35.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgười Ba-Na ở Kon Tum = The Bahnar in Kon Tum
AuthorNguyen Kinh Chi, Nguyen Dong Chi
PublisherTre, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041129627
Bib.Info298p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThành cổ ở Phú Yên - Tư liệu và nhận thức = Ancient citadel in Phu Yen - Documentation and awareness
AuthorDang Van Thang, Phi Ngoc Tuyen
PublisherDai Hoc Quoc Gia Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047364787
Bib.Info296p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMiền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa - Tập 1 = Southeast Vietnam - History and culture - Volume 1
AuthorDr. Nguyen Van Hiep, Dr. Ho Son Dai
PublisherDai Hoc Quoc Gia Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047360925
Bib.Info248p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleÂm nhạc dân gian xứ Thanh = Folk music of Thanh Hoa
AuthorNguyen Lien, Hoang Minh Tuong
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047868537
Bib.Info654p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 339786036412416.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleÂm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội = Van Hau music in Hanoi
AuthorHo Thi Hong Dung
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867417
Bib.Info374p.; 14.5 x 20.6 cm
PriceUSD 19.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCa Huế từ góc nhìn văn hóa học = Ca Hue (Hue singing) from the perspective of cultural study
AuthorHo Thi Hong Dung
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867318
Bib.Info372p.; 14.5 x 20.7 cm
PriceUSD 18.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCác bài cúng trong nghi lễ vòng đời người của dân tộc Ê Đê ở Đắc Lắk (sưu tầm, giới thiệu) = Worshiping songs in human life cycle rituals of the E De people in Dak Lak
AuthorTruong Bi, Y Won
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395929
Bib.Info552p.; 14.5 x 20.8 cm
PriceUSD 27.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleDân ca nghi lễ của người Dao Tuyển = Folk music in rituals of Dao Tuyen people
AuthorBan Thi Quynh Giao
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047868520
Bib.Info360p.; 14.5 x 20.9 cm
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐám cưới của người H'Mông Lềnh (H'Mông hoa) ở Lào Cai - Sưu tầm, nghiên cứu = Weddings of the H'Mong Lenh (H'Mong Hoa) in Lao Cai
AuthorTran Huu Son, Duong Tuan Nghia
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045394700
Bib.Info520p.; 14.5 x 20.10 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLàng nghề truyền thống sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh = Traditional craft villages which produce exporting products in Ho Chi Minh city
AuthorCao Hong An
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867356
Bib.Info196p.; 14.5 x 20.11 cm
PriceUSD 10.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở Bảo Thắng - Lào Cai (tìm hiểu và giới thiệu) = The mature rituals and funerals of the Dao Tuyen people in Bao Thang - Lao Cai
AuthorPhan Thi Hang
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045394854
Bib.Info214p.;14.5 x 20.12 cm
PriceUSD 11.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLễ hội truyền thống dân tộc Tày huyện Bắc Sơn Lạng Sơn (khảo sát, nghiên cứu, giới thiệu) = Traditional festivals of the Tay ethnic in Bac Son district, Lang Son province
AuthorHoang Tuan Cu
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395936
Bib.Info304p.;14.5 x 20.13 cm
PriceUSD 15.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình = Moi and the role of Moi in the spiritual life of the Muong people in Hoa Binh province
AuthorBach My Trinh, Man Khanh Quynh
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867639
Bib.Info264p.; 14.5 x 20.14 cm
PriceUSD 13.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum = Community ritual of Xo Teng people in Tu Mo Rong district, Kon Tum province
AuthorA Tuan
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867660
Bib.Info318p.; 14.5 x 20.15 cm
PriceUSD 16.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghi lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay (sách chuyên khảo) = Rituals of the Ha Nhi people in Bat Xat district, Lao Cai province nowadays
AuthorTrinh Thi Lan
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867745
Bib.Info280p.; 14.5 x 20.16 cm
PriceUSD 14.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhong tục tập quán của người Tày Thanh ở Nghệ An = Customs of the Tay Thanh people in Nghe An
AuthorNguyen Doan Duong
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867752
Bib.Info340p.; 14.5 x 20.17 cm
PriceUSD 17.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTang ma của người Thái: quy trình nghi lễ đế tạo cuộc sống mới cho người chết (trường hợp người Thái Phù Yên - Sơn La) = Funeral rituals of the Thai people - The process to create a new life for the dead
AuthorLo Xuan Dua
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867653
Bib.Info362p.; 14.5 x 20.18 cm
PriceUSD 18.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTìm hiểu về truyện cổ tích loài vật Việt Nam (Nghiên cứu) = Research on Vietnamese animal fairy tales
AuthorTrieu Nguyen
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045398593
Bib.Info408p.; 14.5 x 20.19 cm
PriceUSD 20.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTrang phục cổ truyền của người H'Mông Hoa ở tỉnh Yên Bái (khảo sát, nghiên cứu) = Traditional costumes of the H'Mong Hoa people in Yen Bai province
AuthorTran Thi Thu Thuy
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395882
Bib.Info300p.; 14.5 x 20.20 cm
PriceUSD 15.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTrang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục người Lự ở Lai Châu = Costumes and the art to decorate costumes of the Lu people in Lai Chau
AuthorPhan Thi Phuong
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867684
Bib.Info156p.; 14.5 x 20.21 cm
PriceUSD 8.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên = Folk knowledge in natural resources of the Ha Nhi people in Lai Chau
AuthorBui Quoc Khanh, Lo Ngoc Bien
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395912
Bib.Info490p.; 14.5 x 20.22 cm
PriceUSD 24.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTri thức dân gian trong trồng trọt của người Nùng Dín tỉnh Lào Cai (nghiên cứu, giới thiệu) = Folk knowledge in cultivation of the Nung Din people in Lao Cai province
AuthorVang Thung Chung
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045394908
Bib.Info288p.; 14.5 x 20.23 cm
PriceUSD 14.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTục thờ cây is = Worship of the Malayan Banyan tree
AuthorBui Huy Vong
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867578
Bib.Info532p.; 14.5 x 20.24 cm
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa dân gian Bến Tre = Folk culture of Ben Tre
AuthorNguyen Chi Ben
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867516
Bib.Info266p.; 14.5 x 20.25 cm
PriceUSD 13.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa dân gian người Dao Tuyển (khảo sát, giới thiệu) = Folk culture of Dao Tuyen people
AuthorTran Huu Son, Tran Thuy Dung et al.
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395615
Bib.Info264p.;14.5 x 20.26 cm
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh (nghiên cứu văn hóa) = Folk culture of San Diu people in Quang Hanh village
AuthorTran Quoc Hung
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395608
Bib.Info410p.;14.5 x 20.27 cm
PriceUSD 20.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa ruộng bậc thang của người H'mông, Dao ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai (tìm hiểu và giới thiệu) = Terrace culture of the H'Mong and Dao people in Sa Pa district, Lao Cai province
AuthorNguyen Truong Giang
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395905
Bib.Info352p.;14.5 x 20.28 cm
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐình Nam Bộ - xưa và nay = Vietnamese communal temples in the South - Then and now
AuthorHuynh Ngoc Trang, Truong Ngoc Tuong
PublisherVan Hoa - Van Nghe, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046845676
Bib.Info312p.; 16x 24cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhác thảo dân tộc học hàng hải Việt Nam = Outline of ethnography on Vietnamese maritime field
AuthorPierre Paris
PublisherVan Hoa - Van Nghe Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046849063
Bib.Info192p.; 20 x 28 cm
PriceUSD 24.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKinh thi Việt Nam = Classic of Vietnamese Poetry
AuthorTruong Tuu
PublisherTri Thuc, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049438561
Bib.Info178p.; 13.5 x 20.5 cm
PriceUSD 14.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐang, Hính và Rưn dân ca Mường = Dang, Hinh and Run folk sóng of Muong people
AuthorLo Xuan Dua, Ha Van Miem et al.
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867455
Bib.Info616p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 31.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Nhật Bản = Interchange between the two cultures Vietnam – Japan
AuthorVinh Sinh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563355
Bib.Info222p.; 16 x 23 cm
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghiên cứu Hán Nôm năm 2018 = Sino-Nom Studies in 2018
AuthorMany authors
PublisherThe Gioi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047753499
Bib.Info854p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 60.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePotao - Một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương = Pötao, the masters of the elements, study of political anthropology among the Jörai
AuthorJacques Dournes
PublisherTri Thuc, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049438905
Bib.Info652p.; 14 x 20.5 cm
PriceUSD 54.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSử thi Ê Đê hiện nay - Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng = The current Ede epic - The narrator and the performing art inheritance
AuthorKieu Trung Son
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049564321
Bib.Info372p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 12.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam = Theories of ethnicity and approach in Vietnam
AuthorNguyen Van Minh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563768
Bib.Info516p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 16.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học) = Reading culture in Vietnam today (from the practice of receiving literature)
AuthorNguyen Dang Diep
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563997
Bib.Info222p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 8.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhững biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam - Tập 4: Các vị tổ = Characteristic symbols in Vietnamese traditional culture - Volume 4: The Ancestors
AuthorDinh Hong Hai
PublisherThe Gioi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047753062
Bib.Info346p.; 13.5 x 20.5 cm
PriceUSD 24.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhát lộ di tích Hoàng Thành Thăng Long - Thoáng nhìn đầu tiên về di sản khảo cổ học Hà Nội = Discovering the Imperial Citadel of Thang Long - The first glimpse of Hanoi's archaeological heritage
AuthorAndrew Hardy, Nguyen Tien Dong
PublisherThe Gioi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047753031
Bib.Info432p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleÁo Dài Lemur và bối cảnh Phong Hóa & Ngày Nay = 'Ao Dai' Lemur and the context of cultural change and present
AuthorPham Thao Nguyen
PublisherHong Duc, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048948221
Bib.Info264p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc = Cultural characteristics of the Northeast
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561832
Bib.Info368p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 36.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc = Cultural characteristics of the Northwest
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561849
Bib.Info312p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng = Cultural characteristics of the Red River Delta
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561870
Bib.Info268p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ = Cultural characteristics of the North Central Coast
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561825
Bib.Info284p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 27.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ = Cultural characteristics of the South Central Coast
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561863
Bib.Info280p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 27.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên = Cultural characteristics of the Central Highland
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561856
Bib.Info296p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 28.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ = Cultural characteristics of the Southern
AuthorNguyen Ngoc Thanh
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049561818
Bib.Info260p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 25.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleMột số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam - Kỷ yếu hội thảo khoa học = Some issues about the war of national defense at the Southwest border - Proceedings of scientific workshop
AuthorMany authors
PublisherDai Hoc Quoc Gia Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047360215
Bib.Info528p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 36.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTạp ghi Việt sử địa - Tập 1 = Miscellaneous Records on History and Geography of Vietnam - Volume 1
AuthorNguyen Dinh Dau
PublisherTre, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041086951
Bib.Info350p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 22.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTạp ghi Việt sử địa - Tập 2 = Miscellaneous Records on History and Geography of Vietnam - Volume 2
AuthorNguyen Dinh Dau
PublisherTre, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041105096
Bib.Info428p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLộ vòng cung Cần Thơ - Vành đai lửa = Can Tho Arc - Fire belt
AuthorMilitary Zone 9 Command
PublisherChinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045740163
Bib.Info532p.; 20 x 29 cm
PriceUSD 76.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChùa Pháp Hoa với phong trào Phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1928-2018) = Phap Hoa Pagoda with patriotic Buddhist movement of Saigon - Ho Chi Minh City (1928-2018)
AuthorDinh Thu Xuan
PublisherChinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045743386
Bib.Info368p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 45.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleLịch sử doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam Kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 = Business and industrial history in Saigon and Cochin china from the middle of the XIX century to 1945
AuthorNguyen Duc Hiep.
PublisherNhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045881767
Bib.Info348p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 37.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-1975)) = Spirit of integration into life of Vietnamese Buddhism
Authorchủ biên, PGS. TS. Lê Cung , PGS. TS. Lê Thành Nam
PublisherNhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045883242
Bib.Info320p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 21.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
Title50 năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử = 50 years of the General Offensive, Mau Than Rebellion (1968 - 2018) - Scale and historical value
AuthorNguyen Ngoc Ha, Tran Trong Tho et al
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045740910
Bib.Info624p.; 16 x 24cm
PriceUSD 80.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCông nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc = mining industry in Vietnam under the French colonialization
AuthorTạ Thị Thúy.
PublisherNhà xuất bản Khoa học xã hội, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563959
Bib.Info750p.; 19 x 27cm
PriceUSD 57.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKý sự phục dịch ở An Nam = Records of a servant in Annam
AuthorChu Thuan Thuy
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563737
Bib.Info140p.; 14 x 20.5 cm
PriceUSD 15.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitlePhong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ 1930 - 1945 nghiên cứu qua tài liệu lưu trữ = Democratic nationalist movement in Southern Vietnam 1930 - 1945 studied through archives
AuthorDr. Pham Thi Hue
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045741511
Bib.Info484p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 37.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSổ tay sử liệu Việt Nam= Vietnam historical handbook
AuthorTran Hong Duc
PublisherHong Duc, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048922955
Bib.Info304p.; 13 x 20.5 cm
PriceUSD 19.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn kiện Trung ương Cục Miền Nam giai đoạn 1946-1975 - Tập 3 (1951) = Documents of the Central Office for South Vietnam period 1946-1975 - Episode 3 (1951)
AuthorCentral Committee of the Communist Party of Vietnam
PublisherChinh Tri Quoc Gia Sự Thật, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045743362
Bib.Info898p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 73.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleChính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa = The policy of Vietnamese dynasties towards Chinese people
AuthorHuynh Ngoc Dang
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045863565
Bib.Info240p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 21.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuốc Sử Tạp Lục = Articles on national history
AuthorNguyen Thieu Lau
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049679247
Bib.Info524p.; 15 x 24 cm
PriceUSD 27.75 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhởi nghĩa Duy Tân - Thái Phiên - Trần Cao Vân qua các tài liệu mới = Revolt of Duy Tan - Thai Phien - Tran Cao Van through new documents
AuthorNguyen Truong Dan
PublisherThanh Nien, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049730931
Bib.Info576p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 42.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKhảo chứng tiền sử Việt Nam = Researching of Vietnam Prehistory
AuthorTruong Thai Du
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045877852
Bib.Info400p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 46.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNhật ký Nguyên Hồng = Diary of Nguyen Hong
AuthorNguyen Thi Thanh Thu, Nguyen Thi Nha Nam
PublisherTer, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786041131897
Bib.Info652p.; 15 x 23 cm
PriceUSD 48.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ thi pháp học = Approaching literary works from a poetic perspective
AuthorPham Ngoc Hien
PublisherTong Hop Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045878682
Bib.Info288p.; 14 x 20 cm
PriceUSD 18.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleCâu đố Jrai và Bahnar = Jrai and Bahnar puzzles
AuthorNguyen Quang Tue
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395813
Bib.Info514p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 26.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSự tích truyền thuyết núi non, hang động, sông nước Ninh Bình = Legends of mountains, caves and river of Ninh Binh
AuthorDo Danh Gia
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867738
Bib.Info408p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 20.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hóa Nam Bộ = Ba Phi stories in the Southern West of Ca Mau from perspective of Southern culture
AuthorNguyen Thi Nhung
PublisherMy Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786047867509
Bib.Info262p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 13.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleTruyện cổ M'nông = Folk tales of M'nong people
AuthorBui Minh Vu
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045394892
Bib.Info376p.;14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 19.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSự biến đổi của nhân vật thần thánh từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam (Nghiên cứu) = Changes of divine characters from myths to fairy tales of Vietnam
AuthorNguyen Thi Dung
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395776
Bib.Info660p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 33.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleĐặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam (nghiên cứu và giới thiệu) = Characteristics of the genre and the documentation of folk legends of Vietnam
AuthorTran Thi An
PublisherHoi Nha Van, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2017
ISBN9786045395868
Bib.Info776p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 39.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNghệ An ký = Record on Nghe An land
AuthorBui Duong Lich
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049564079
Bib.Info584p.; 14 x 20.5 cm
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleVăn kiện Đảng toàn tập - Tập 69 = The Complete Party Documents - Volume 69
PublisherChinh Tri Quoc Gia Su That,Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045738993
Bib.Info990p.; 15 x 22cm
PriceUSD 58.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleNgăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam - Thực trạng, quan điểm, định hướng, giải pháp (kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia)
AuthorCentral Organizing Commission
PublisherChinh Tri Quoc Gia Sự Thật, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045741658
Bib.Info1148p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 66.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBáo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2017-2018 (Chủ đề năm: Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số) = Vietnam Business Annual Report 2017 - 2018 (Theme of the Year: Business development in a digital economy)
AuthorVietnam Chamber of Commerce and Industry
PublisherThong Tin Va Truyen Thong, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786048030483
Bib.Info126p.; 20 x 26cm
PriceUSD 40.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 = Results of the 2017 Economic Census
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047510016
Bib.Info368p.; 19 x 27cm.
PriceUSD 70.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBiến đổi khí hậu và sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam= Climate change and livelihoods of some ethnic minorities in the northwest mountainous region of Vietnam
Authorchủ biên, Assoc. Prof. Dr. Tran Hong Hanh.
PublisherNhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563645
Bib.Info300p.; 14.5 x 20.5cm.
PriceUSD 12.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay = The value and function of Protestantism in ethnic minority areas in Vietnam today
AuthorVu Thi Thu Ha
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563171
Bib.Info200p.; 14.5 x 20.5cm.
PriceUSD 9.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleHà Nội, vùng đô thị tương lai - Chấm dứt hòa nhập làng xóm trong đô thị
AuthorSylvie Fanchette
PublisherThe Gioi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047751846
Bib.Info196p.;24.5 x 27cm
PriceUSD 79.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleThông tin quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 = Some facts about the Hanoi Capital urban master plan to 2030 and vision to 2050
AuthorHanoi Peoples' Committee
PublisherHa Noi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045532614
Bib.Info120p.;20 x 29 cm
PriceUSD 20.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleKết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 2017 = Results of the individual business establishment census 2017
AuthorHanoi Statistics Office
PublisherThong Ke, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047510375
Bib.Info140p.; 17 x 24 cm
PriceUSD 30.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleViệt Nam - điều tra quốc gia người khuyết tật 2016 = National survey on people with disabilities 2016
AuthorGeneral Statistics Office
PublisherThong Ke, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047510474
Bib.Info506p.; 20 x 29 cm
PriceUSD 70.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 = The master plan on socio-economic development of Hai Phong city up to 2025 and orientations towards 2030
AuthorHai Phong City People's Committee
PublisherThong Ke, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786047509805
Bib.Info400p.;17 x 24 cm
PriceUSD 99.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleGiải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ = Ho Chi Minh Prizes and State Prizes for science and technology
AuthorMinistry of Science and Technology
PublisherKhoa Hoc va Ky Thuat, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786046708711
Bib.Info352p.; 19 x 27 cm
PriceUSD 60.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleSự thay đổi thói quen của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ = The change of habits of people in the Northern Delta region
AuthorNguyen Quang Khai
PublisherChinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045740224
Bib.Info208p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 13.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBiến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay) = Cultural and social changes of the Protestant community in some ethnic minorities in the Northern mountainous region (from 2005 to present)
AuthorTran Thi Hong Yen
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049562983
Bib.Info420p.;14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 14.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBiến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk = Marriage changes of Muong people in Hoa Binh and Muong migrants in Dak Lak
AuthorNguyen Thi Song Ha
PublisherChinh Trị Quoc Gia Su That, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786045741689
Bib.Info320p.; 16 x 24 cm
PriceUSD 29.50 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart

Book
TitleBảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ = The preservation and development of craft villages in the process of new rural construction in the South
AuthorDinh Trong Thu
PublisherKhoa Hoc Xa Hoi, Vietnam
Country PublishedVietnam
Publication Year2018
ISBN9786049563980
Bib.Info260p.; 14.5 x 20.5 cm
PriceUSD 10.00 (45 to 60 days)
Add to Wishlist     Add to Cart
Mary Martin Booksellers